Muuseumi tutvustus

Seljametsa muuseum

Muuseum asutati 2001. aasta suvel Paikuse valla kodu-uurijate initsiatiivil ja vallavalitsuse toetusel, et tagada kodulooliste väärtuste säilimine ja rahvakultuuri traditsioonide kestmine Paikuse vallas. 

2004. aasta oktoobrist asub muuseum 1911. aastal ehitatud endises Pustuski meierei renoveeritud ruumides. 2007. aastal sai muuseum juurde suure ekspositsiooniruumi sõiduvahendite ning suuremate tööriistade ja masinate näitamiseks.

Seljametsa Muuseum – see on:
– erinevatel aegadel koduses majapidamises kasutatud esemed, põllutöö- ja kalapüügiriistad,
– endisaegsed kooliõpikud ja -tarbed,
– esivanemate valmistatud käsitööd,
– vallaelanike mälestused ja ülestähendused,
– fotod, dokumendid, postkaardid (19.- 21. saj),
– ajalehed ja -kirjad, raamatud (19. -21. saj),
– Paikuse vallas asunud endiste asutuste dokumendid, auraamatud, albumid, sildid, fotod, karikad jms.
– võimalus ise proovida tegevusi, mida tavaelus enam eriti ei praktiseerita,
– muuseumitunnid rahvakalendri tähtpäevadest, traditsioonidest, kodukandi elu- ja ajaloost.

Meie muuseumist saab laenutada rändnäituse stendi
  • Meditsiiniprofessor Mihkel Kask
  • Helilooja Mihkel Lüdig

    Hetkel on need stendid välja laenutatud: 
    Pärnu haigla fuajees – meditsiiniprofessor Mihkel Kask.
    Sindi Karl Rammi nimelises Muusikakoolis – helilooja Mihkel Lüdig.
Ood muuseumile

Kui soovid ajas tagasi rännata
ja pisut minevikuga jännata
on muuseum see asutus,
kust leiad materjalidest kasutust.
Siin kõrvuti on mitmed sajandid,
museaalid on kui igandid.
Käsikäes minevik ja olevik,
saab tulevikust peagi igavik.
Muuseum on mäluasutus –
seda külastada tasub just,
kui sind huvitab ajalugu.
Siin igal asjal on oma lugu.

Seljametsa Muuseum on see koht,
kuhu ennast unustada on oht.
Perenaise toas nipet-näpet kraami
ja peremehe toas igasugust tavaari
võidki uudistama jääda
ja museaale katsuda oma käega.
Maakividest armas hoone
lisab külaellu rõõmsaid toone.
Seljametsa Muuseum just
on avamas kõigile oma ust.
Jää kestma põlvest-põlve,
et homme harida tänaseid põnne.

Seljametsa Muuseumi sünnipäevaks kirjutanud Krista Mustonen
Mai 2022